Slavné lázně napříč stoletími

Karlovy Vary dostaly jméno po svém zakladateli císaři Karlu IV., který podle pověsti také objevil první horký pramen při vyjížďce do zdejších lesů a na sobě také záhy vyzkoušel jeho léčivou sílu.

I přes to, že lázně začaly fungovat brzy po založení města, na větší stavební i lázeňský rozvoj si Karlovy Vary počkaly až do 16. století., kdy začaly opravdu prosperovat. Toto období však nemělo dlouhého trvání. Živelné pohromy a Třicetiletá válka prakticky zastavily do té doby slibný hospodářský růst a příliv návštěvníků. Obyvatelé regionu se tak museli zaměřit jiné obory a právě v té době se začala rozvíjet tradiční karlovarská řemesla jako cínařství, puškařství, jehlářství nebo nožířství.

Nový život vdechlo lázním až 17. století, kdy se začal do Karlových Varů vracet turistický ruch. Značnou vzpruhou byla především bohatá šlechtická klientela ze Saska, Polska a carského Ruska. Karlovy Vary navštívil dokonce i car Petr Veliký.

Zájem o lázeňskou léčbu ve vyhlášených lázních i v 18. století stoupal a tak se musely začít zvyšovat ubytovací i lázeňské kapacity. Kromě celé řady lázeňských domů v té době také vzniknul barokní chrám sv. Máří Magdalény (1736), který je nejvýznamnější církevní památkou v Karlových Varech.

Do lázní proudilo stále více především zahraničních hostů. Unikátní lázeňská léčba a jedinečné prostředí tohoto místa lákaly i celou řadu osobností. Patřili k nim např. Goethe, Schiller, Beethoven, Chopin, Paganini a mnoho dalších významných osobností té doby.

Většina domů a staveb v Karlových Varech pochází ale až z 19. století, které dalo Karlovým Varům jejich současnou podobu. V té době vznikla většina významných staveb:

 • Mlýnská kolonáda (1881)
 • Tržní kolonáda (1883)
 • Císařské lázně (1895)
 • Městské divadlo (1886)
 • pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla (1897)
 • anglikánský kostel sv. Lukáše (1887)
 • a další

Stavební rozvoj trval až do I. světové války. Poslední významnou stavbou, která v té době vznikla, byl lázeňský velkohotel Imperial (1912).

Kromě významných budov byla v Karlových Varech vybudována také železnice, která pomohla společně se stále více opěvovanou lázeňskou léčbou zabezpečit ještě větší návštěvnost lázní. Za lázeňskou léčbou i různými společenskými, vědeckými, politickými či kulturními setkáními jezdili do Karlových Varů také velikáni té doby, např. Gogol, Lizst, Freud, Barrande, Fontane, Dvořák, Marx, Brahms, a mnoho dalších.

Vrcholu návštěvnosti dosáhly Karlovy Vary těsně před I. světovou válkou, kdy se tu léčilo více než 70.000 pacientů ročně. Slibný rozvoj však zhatila I. světová válka a záhy po ní světová hospodářská krize následovaná II. světovou válkou a normalizací. Lázeňský život se v Karlových Varech téměř zastavil.

Ve 2. polovině 20. století se komunistický režim snažil navázat na předchozí úspěšnost lázní a do Karlových Varů začali jezdit pacienti především ze zemí Sovětského svazu. Režim ovlivnil i stavební rozvoj. Budovy se stavěly v duchu socialistického realismu. Jako např.:

 • hotel Thermal (1977)
 • Vřídelní kolonáda (1975)
 • hotel Švýcarský dvůr (1971)
 • hotel Sanssouci (1970)

Po sametové revoluci (1989) a návratu k demokracii začala také snaha o návrat k zašlé slávě karlovarské lázeňské léčby a města samotného. Léčebné programy se rozrostly o moderní procedury, začalo se s modernizací lázeňských provozů a rekonstrukcí historických budov. Tradiční lázeňská léčba v novém pojetí tak brzy začala opět lákat do Karlových Varů lidi z celého světa.

Unikátní lázeňská léčba založená na vodě z termálních pramenů, významné společenské akce, široké spektrum volnočasových aktivit a nezaměnitelná atmosféra historického města láká návštěvníky do Karlových Varů i na začátku 21. století a věřme, že tomu tak bude i nadále...

Ubytování a další služby si můžete rezervovat online. Pokud máte jakékoliv dotazy, nebo zvláštní přání, kontaktujte nás.

KONTAKT REZERVACE
Menu