Jak poznat kvalitní lázeňské zařízení

Určitě vás již napadla otázka, jak se zorientovat v nabídce lázeňských hotelů a dalších léčebných zařízení a vybrat si právě to, které vám poskytne kvalitní léčebné a další služby. Poradíme vám několik základních parametrů, podle kterých snadno rozpoznáte kvalitní zařízení. Zároveň vám garantujeme, že níže uvedená doporučení jsou pro společnost Imperial Karlovy Vary a.s. a hotely Imperial a Spa Resort Sanssouci závazkem, který bezpodmínečně plní.

 • Léčebný plán

  Určujícím parametrem kvality lázeňské léčby je léčebný plán. Vždy by měl zahrnovat vstupní, výstupní i průběžnou prohlídku odborným lékařem. Konkrétní podoba léčebného plánu je stanovena po vstupní prohlídce a prostudování zdravotních záznamů pacienta lázeňským lékařem. Obvykle se skládá ze 2-3 léčebných procedur denně, u těžkých stavů i méně. Léčení by mělo probíhat 6 dní v týdnu a minimálně 3x týdně by měly být zařazeny aplikace přírodního léčebného zdroje.

 • Vytíženost lázeňského lékaře

  Na jednoho lázeňského lékaře by mělo připadat maximálně 80 pacientů. Jen tak vám může být garantována řádná lékařská péče – lékař se bude moci plně věnovat všem vyšetřením a sestavení léčebného plánu.

 • Kvalifikace zdravotnického personálu

  Kromě dostatečného počtu lékařů s kvalifikací pro lázeňskou léčbu, by mělo mít kvalitní lázeňské zařízení také dostatek dalšího odborného zdravotnického personálu: vrchní a staniční sestry, maséry (1 na 50 pacientů), fyzioterapeuty (1 na 100 pacientů) a další vyškolený lázeňský personál pro obsluhu balneoprovozů.

 • Nepřetržitý zdravotnický dohled

  Zdravotnický dohled nad pacienty musí být zajištěn 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Proto by v žádném lázeňském hotelu či jiném zařízení s lůžkovou částí neměla chybět noční zdravotní sestra.

 • Zásobení balneoprovozu přírodními zdroji

  Přírodní léčebný zdroj musí být přiveden přímo do balneoprovozu (termální voda pro koupele, pitnou kúru apod.).

 • Laboratorní možnosti

  Všechny potřebné odběry a zpracování základních vyšetření by měla být schopna zpracovat laboratoř přímo v léčebném zařízení. Další, specializovaná vyšetření by mělo zařízení zajišťovat v akreditované laboratoři.

 • Složení jídelníčku

  Indikace lázeňské léčby v Karlových Varech vyžaduje, aby každé lázeňské zařízení nabízelo výběr alespoň ze 3 jídel z každé z těchto diet: 2 - šetřící, 3 - racionální, 4 - šetřící s omezením tuků, 7 - nízko cholesterolová, 8 - redukční, 9 - diabetická s různou gramáží sacharidů.

 • Jazykové znalosti personálu

  Nejen lékaři, ale i ostatní zdravotnický a hotelový personál by měl být schopen komunikovat s pacienty v angličtině, němčině a ruštině. Hotel Imperial zajišťuje také tlumočnické služby z francouzštiny, italštiny a arabštiny.

 • Bazén

  Lázeňské zařízení, které poskytuje léčbu pacientům s poruchami pohybového ústrojí, musí bezpodmínečně disponovat vlastním bazénem.

 • Zázemí pro sport, relaxaci a volný čas

  Lázeňskou léčbu doplňuje i vhodná náplň volného času pacienta. Proto by každé dobré lázeňské zařízení mělo disponovat možnostmi pro relaxaci, sport apod., které bude moci pacient využívat.

 • Licence na medicínskou činnost

  Aby mohlo lázeňské zařízení nabízet lázeňskou léčbu, musí být držitelem státní licence na medicínskou činnost. Jedním z kritérií pro její vydání je třeba povinnost zaměstnávat lékaře s příslušnou atestací, odborného garanta, na plný úvazek.

 • Doplňkové lékařské služby

  Známkou vysoké úrovně zdravotnické péče bývají také další zdravotnické služby, které mohou být pacientům poskytovány nad rámec lázeňské léčby. Obvykle se jedná o různá diagnostická vyšetření (EKG, sonografie, ergometrie...) nebo další odborné lékařské konzultace a zákroky z oborů jako neurologie, dermatologie, plastická chirurgie, stomatologie, gynekologie a podobně.

Ubytování a další služby si můžete rezervovat online. Pokud máte jakékoliv dotazy, nebo zvláštní přání, kontaktujte nás.

KONTAKT REZERVACE
Menu