Hygienická opatření

Vážení hosté, pro zajištění ochrany Vašeho zdraví a prevenci šíření onemocnění COVID-19, jsme přijali následující hygienická opatření:

 • Klienti i zaměstnanci jsou povinni ve všech vnitřních prostorách nosit ochranu dýchacích cest - respirátor FFP2, respirátor KN95 (výjimkou je konzumace jídla u stolu, hotelový pokoj)
 • Zdravotní personál je přítomen 24 hod. / 7 dní v týdnu
 • Neustálé školení zaměstnanců ohledně dodržování hygienických opatření
 • Dodržování bezpečných rozestupů 2 metry
 • Ve společných prostorách hotelu jsou umístěny desinfekční gely
 • Pravidelně probíhá desinfekce povrchů a podlah ve všech společných prostorách a pokojích
 • Upřednostňujeme bezhotovostní platbu
 • Omezení počtu osob ve wellness
 • Při úklidu pokojů dodržujeme předepsané hygienické standardy. Před ubytováním nového hosta provádíme desinfekci všech kontaktních ploch a odstranili jsme obtížně desinfikovatelné předměty (např. propisky, bloky, reklamní materiály)

Informace pro hosty před příjezdem

V rámci vládních opatření a hygienických předpisů náš hotel můžete navštívit při splnění následujících podmínek: 

 • Byl/a jste očkován/a druhou dávkou proti covidu-19, přičemž od této dávky uběhlo nejméně 14 dní (dvoudávkové schéma). 
 • Prodělal/a jste laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
 • Absolvoval/a jste nejdéle 7 dnů před dnem nástupu na ubytování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo jste absolvoval/a nejdéle 72 hodin před dnem nástupu na ubytování POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
 • Testovat se je možné přímo na hotelu. Testy jsou laboratorně potvrzeny (klienti českých zdravotních pojišťoven mají tento test zdarma, všichni ostatní hradí částku 350Kč/test.)Doporučujeme však přijet s již potvzreným negativním testem. 
 • V současnosti je možné se ubytovat na nejdéle 7 dnů za splněných podmínek. Pro prodloužení pobytu musíte opětovně splnit jednu z výše uvedených podmínek. Přetestování je možné pomocí samotestu (je možné ho zakoupit na hotelové recepci), který je určen k sebtestování nebo povolený ministerstvem zdravotnictví k použití laitskou osobou