Účel sdružení a předmět činnosti

  • ÚČEL SDRUŽENÍ

Spolupráce akreditovaných lázeňských organizací poskytujících příspěvkovou i komplexní lázeňskou péči. Cílem sdružení je kontrola kvality služeb v oblasti lázeňství na území Karlovarského kraje, propagace kvalitních služeb a marketingové využití členství ve Sdružení individuálně i společně členy Sdružení.

  • PŘEDMĚT ČINNOSTI

·         sdružuje akreditované lázeňské organizace, které jsou právnickou osobou

·         kontroluje dodržování členských podmínek

·         poskytuje členům úřední ověření kvalitativní úrovně ve vztahu k ČIL MZ ČR, ZP ČR, ZP EU, cestovním kancelářím a individuálním zájemcům o lázeňskou léčbu

·         informuje o kvalitativně akreditovaných lázních na webových stránkách institucí včetně Karlovarského kraje

·         připravuje a realizuje návrh vnějšího označení členů (znak, logo apod.)

·         komunikuje se ZP ČR na téma dodržování kvality lázeňské léčebné péče

·         upřesňuje členské podmínky podle vývoje legislativy ČR a EU

·         spolupracuje se SLL ČR a SLM ČR jakož i přímo či zprostředkovaně s EHV (ESPA), orgánem EU a dalšími vhodnými partnery

·         organizuje obecně dobrovolné členství

·         členy sdružení jsou organizace poskytující příspěvkovou i komplexní lázeňskou léčbu. U lázeňských zařízení poskytujících komplexní lázeňskou péči jsou členy sdružení právnické osoby, splňující klasifikaci ubytovacích zařízení dle oficiální metodiky NFHR ČR- HOREKA ve standardu *** a vyšším. V případě poskytování gastronomických služeb je nezbytné dodržování zásad HACCAP