Informace pro klienty zdravotních pojišťoven

Lázeňskou péči předepsanou lékařem jako součást léčebného procesu lze z hlediska pojišťovny rozdělit na 2 druhy:

Komplexní lázeňskou péči (plně hrazenou zdravotní pojišťovnou) a příspěvkovou lázeňskou péči (částečně hrazenou zdravotní pojišťovnou).

Lázeňskou péči je možné absolvovat též jako samoplátce (všechny náklady na léčebný pobyt hradí pacient).

  • Komplexní lázeňská péče (KLP)

V rámci komplexní lázeňské péče hradí pojišťovna pacientovi náklady na vyšetření, léčení, ubytování a stravování. Lázeňský lékař vystavuje pacientovi po dobu trvání léčby pracovní neschopnost.

Léčba obsahuje lékařskou a sesterskou péči, léčebné procedury a léky na interkurentní onemocnění. Léky, které pacient užíval před odjezdem do lázní, je nutné mít s sebou v dostatečném množství na celou dobu lázeňského pobytu.

Návrh na komplexní lázeňskou léčbu vystavuje ošetřující lékař na doporučení odborného lékaře a po dohodě s pacientem uvádí podle diagnózy i požadované lázeňské zařízení. Návrh schvaluje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny. Pojišťovna pak vše odesílá do lázeňského zařízení. K nástupu lázeňské léčby vyzývá pacienta lázeňské zařízení, které též určuje podle stupně naléhavosti termín léčby (obvykle do 3 měsíců). Termín léčení je závazný. Lze jej změnit jen ze závažných důvodů, které je nutné lázeňskému zařízení s dostatečným předstihem sdělit.

Co pojišťovna nehradí v případě komplexní lázeňské péče:

Služba

Výše příplatku v termínech

od 1.7. do 31.10. 2022

od 24.12. 2022 do 8.1. 2023

Speciální nabídka v termínech od 1.11. do 23.12. 2022

od 9.1. do 31.3. 2023

Jednolůžkový pokoj 

550 CZK/den450 CZK/den

Doplatek za ubytování

400 CZK/den300 CZK/den

Doplatek za stravování

300 CZK/den200 CZK/den

Parkovné

400 CZK/den

 

  • Příspěvková lázeňská péče (PLP)

V případě příspěvkové lázeňské péče hradí zdravotní pojišťovna pacientovi vyšetření a léčení v lázních v plné výši. Náklady na ubytování a stravování a dopravu do lázní si však pacienti hradí sami. Na dobu léčby také nemají nárok na pracovní neschopnost, ale čerpají dovolenou. Návrh na léčbu vystavuje ošetřující lékař a po dohodě s pacientem do něj uvádí požadované léčebné zařízení a následně posílá k ověření a potvrzení reviznímu lékaři zdravotní pojišťovny. Pokud je návrh schválen, dostane jej pacient zpět a termín nástupu léčby si s určeným lázeňským zařízením vyřizuje sám (nejpozději však do 6 měsíců od data vystavení návrhu). Lázeňské léčení zahrnuje stejnou skladbu služeb jako v případě Komplexní lázeňské péče.