Co určuje kvalitu lázeňského léčení?

Individuální léčebný plán

Léčebný plán je nejdůležitějšímparametrem kvality léčení. Měl by vždy obsahovat vstupní a výstupní prohlídku odborným lékařem. Obvyklé jsou i průběžné prohlídky. Na základě vstupní prohlídky, informací, které si pacient o svých zdravotních problémech přiveze s sebou a subjektivních potíží, které aktuálně pacient prožívá, stanovuje lékař individuální léčebný plán. Ten by měl obsahovat 2 - 3 procedury denně, z toho 3x týdně aplikaci přírodního léčebného zdroje. Léčení běžně probíhá 6, výjimečně 7 dní v týdnu.

Při léčbě v hotelu Imperial musíte absolvovatvstupní i výstupní prohlídku, v případě pobytu delším než 12 dní absolvujete i kontrolní vyšetření. Naši lékaři předepisují až 3 - 4 procedury denně, dle typu programu.

Počet pacientů na jednoho lékaře

Aby se lékař mohl plně věnovat stanovení léčebného plánu a Vašemu léčení, nesmí být zavalen záplavou pacientů. Za optimální počet se považuje 60 – 80 pacientů na jednoho lékaře.

V hotelu Imperial má každý z lékařů na starosti maximálně 60 pacientů.

Odborné znalosti zdravotnického personálu

Kvalitní zařízení by mělo mít dostatečný počet stálých lékařů s kvalifikací pro lázeňskou léčbu, dále kvalifikované vrchní a staniční sestry, jednoho maséra na 50 pacientů a alespoň jednoho fyzioterapeuta na 100 pacientů. Balneoprovozy by měly být obsazeny vyškolenými lázeňskými a dalšími pracovníky.

Hotel Imperial je dlouholetý specialista na lázeňskou medicínu pod vedením profesionálního týmu lékařů a zdravotních pracovníků, kteří jsou průběžně vzdělávánina základě nejnovějších trendů lázeňství.

Zdravotnický dohled

Léčebné zařízení musí mít službu s nepřetržitým zdravotnickým dohledem – služby nočních sester.

V hotelu Imperial je k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu zdravotní sestra.

Laboratorní možnosti

Léčebné zařízení by mělo mít možnost zajistit odběry, a zpracování základních laboratorních vyšetření. Mělo by být schopno zajistit další specializovaná vyšetření akreditovanou laboratoří.

Hotel Imperial má vlastní laboratoř vhodnou pro základní vyšetření, odběry krve a moči. Samozřejmě jsme schopni zajistit i specializovaná vyšetření ve spolupráci s akreditovanou laboratoří.

Skladba stravy

Vzhledem k chorobám léčeným v Karlových Varech by každé zařízení mělo být schopno nabízet výběr alespoň ze tří jídel z každé z těchto diet: 2 - šetřící, 3 - racionální, 4 - šetřící s omezením tuků.

Restaurant Prague širokou nabídku jídel vhodných pro různé diety. Jídlo se připravuje z čerstvých surovin a pro úpravu se využívají moderní technologie.

Jazyková vybavenost personálu

Je nutné, aby lékaři byli schopni se s pacienty domluvit anglicky, německy a rusky.Obdobné jazykové znalosti se očekávají i u dalšího zdravotnického a jiného personálu.

Spa Hotel Imperial májazykově vybavený personál, dle domluvy zajišťujetlumočnické služby za poplatek.

Bazén

Při léčení poruch pohybového ústrojí musí léčebné zařízení mít bezpodmínečně i vlastní bazén.

Hotel Imperial nabízí krytý bazén15x 8,5 mo teplotě 29°C 

Sportovně relaxační zázemí

Nezbytným léčebným doplňkem je zajištění možností pro n áplň volného ča su mimo léčení. Každé zařízení by mělo být schopno nabídnout sportovníi jiné možnosti. Je samozřejmě velmi vhodné, může-li pro volný čas nabídnout vlastní vybavení.

Každý z hostů hotelu Imperial, má vstup do Sportcentra ZDARMA v rámci pobytu. K dispozici jsou nejrůznější stroje, skupinové lekce a dále také možnost využití tenisových kurtů.

Certifikace medicínské činnosti

 Každé zařízení, které nabízí léčbu, musí bezpodmínečně vlastnit státní licenci na medicínskou činnost. Podmínkou vydání této licence je, mimo jiné, i zaměstnání lékaře s příslušnou atestací – odborného garanta.

Hotel Imperial je dlouholetý specialita na lázeňskou medicínu pod vedením profesionálního týmu lékařůa zdravotních pracovníků kteří jsou průběžně vzděláváni na základě nejnovějších trendů lázeňství.

Privacy settings and cookies

The website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By making the following choice, you agree to our privacy policy and cookies. You can change your settings at any time.

Settings