Co určuje kvalitu lázeňského léčení?

Individuální léčebný plán

Léčebný plán je nejdůležitějším parametrem kvality léčení. Měl by vždy obsahovat vstupní a výstupní prohlídku odborným lékařem. Obvyklé jsou i průběžné prohlídky. Na základě vstupní prohlídky, informací, které si pacient o svých zdravotních problémech přiveze s sebou a subjektivních potíží, které aktuálně pacient prožívá, stanovuje lékař individuální léčebný plán. Ten by měl obsahovat 2 - 3 procedury denně, z toho 3x týdně aplikaci přírodního léčebného zdroje. Léčení běžně probíhá 6, výjimečně 7 dní v týdnu.

Při léčbě v hotelu Imperial musíte absolvovat vstupní i výstupní prohlídku, v případě pobytu delším než 12 dní absolvujete i kontrolní vyšetření. Naši lékaři předepisují až 3 - 4 procedury denně, dle typu programu.

Počet pacientů na jednoho lékaře

Aby se lékař mohl plně věnovat stanovení léčebného plánu a Vašemu léčení, nesmí být zavalen záplavou pacientů. Za optimální počet se považuje 60 – 80 pacientů na jednoho lékaře.

V hotelu Imperial má každý z lékařů na starosti maximálně 60 pacientů.

Odborné znalosti zdravotnického personálu

Kvalitní zařízení by mělo mít dostatečný počet stálých lékařů s kvalifikací pro lázeňskou léčbu, dále kvalifikované vrchní a staniční sestry, jednoho maséra na 50 pacientů a alespoň jednoho fyzioterapeuta na 100 pacientů. Balneoprovozy by měly být obsazeny vyškolenými lázeňskými a dalšími pracovníky.

Hotel Imperial je dlouholetý specialista na lázeňskou medicínu pod vedením profesionálního týmu lékařů a zdravotních pracovníků, kteří jsou průběžně vzděláváni na základě nejnovějších trendů lázeňství.

Zdravotnický dohled

Léčebné zařízení musí mít službu s nepřetržitým zdravotnickým dohledem – služby nočních sester.

V hotelu Imperial je k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu zdravotní sestra.

Laboratorní možnosti

Léčebné zařízení by mělo mít možnost zajistit odběry, a zpracování základních laboratorních vyšetření. Mělo by být schopno zajistit další specializovaná vyšetření akreditovanou laboratoří.

Hotel Imperial má vlastní laboratoř vhodnou pro základní vyšetření, odběry krve a moči. Samozřejmě jsme schopni zajistit i specializovaná vyšetření ve spolupráci s akreditovanou laboratoří.

Skladba stravy

Vzhledem k chorobám léčeným v Karlových Varech by každé zařízení mělo být schopno nabízet výběr alespoň ze tří jídel z každé z těchto diet: 2 - šetřící, 3 - racionální, 4 - šetřící s omezením tuků.

Restaurant Pragueširokou nabídku jídel vhodných pro různé diety. Jídlo se připravuje z čerstvých surovin a pro úpravu se využívají moderní technologie.

Jazyková vybavenost personálu

Je nutné, aby lékaři byli schopni se s pacienty domluvit anglicky, německy a rusky. Obdobné jazykové znalosti se očekávají i u dalšího zdravotnického a jiného personálu.

Spa Hotel Imperial má jazykově vybavený personál, dle domluvy zajišťuje tlumočnické služby za poplatek.

Bazén

Při léčení poruch pohybového ústrojí musí léčebné zařízení mít bezpodmínečně i vlastní bazén.

Hotel Imperial nabízí krytý bazén 15x 8,5 mo teplotě 29°C 

Sportovně relaxační zázemí

Nezbytným léčebným doplňkem je zajištění možností pro náplň volného času mimo léčení. Každé zařízení by mělo být schopno nabídnout sportovní i jiné možnosti. Je samozřejmě velmi vhodné, může-li pro volný čas nabídnout vlastní vybavení.

Každý z hostů hotelu Imperial, má vstup do Sportcentra ZDARMA v rámci pobytu. K dispozici jsou nejrůznější stroje, skupinové lekce a dále také možnost využití tenisových kurtů.

Certifikace medicínské činnosti

 Každé zařízení, které nabízí léčbu, musí bezpodmínečně vlastnit státní licenci na medicínskou činnost. Podmínkou vydání této licence je, mimo jiné, i zaměstnání lékaře s příslušnou atestací – odborného garanta.

Hotel Imperial je dlouholetý specialita na lázeňskou medicínu pod vedením profesionálního týmu lékařů a zdravotních pracovníků kteří jsou průběžně vzděláváni na základě nejnovějších trendů lázeňství.

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

více informací & nastavení