INFORMACE PRO KLIENTY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

1.png

Jak zažádat o lázeňskou léčbu

Lázeňskou léčebně rehabilitační péči musí jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučit ošetřující lékař. Návrh podává zdravotní pojišťovně buďto registrující praktický lékař, ambulantní lékař, který péči doporučil, nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. Do kolonky "Doporučené místo pro lázeňskou léčbu" uvede Spa Hotel Imperial. Vyplněný "Návrh" musíte jako pacient, příp. zákonný zástupce pacienta, podepsat. "Návrh" lékař zašle zdravotní pojišťovně, u které jste registrováni, ke schválení revizním lékařem. Zdravotní pojišťovna po schválení odešle "Návrh" přímo do našeho zařízení. Veškeré informace potřebné k nástupu na lázeňskou léčbu obdržíte písemně prostřednictvím naší přijímací kanceláře.

Návrh na lázeňskou péči

Návrhová činnost pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči je definována § 33 zákona o veřejném zdravotním pojištění a jeho přílohou č. 5 Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Odborná kritéria a další náležitosti pro poskytování této péče pak stanoví vyhláška MZ ČR.

Vzor návrhu na lékařskou péči

Seznam pojišťoven

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • Oborová zdravotní pojišťovna
  • Zdravotní pojišťovna Škoda
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Revírní bratrská zdravotní pojišťovna
  • zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
  • Vojenská zdravotní pojišťovna

Co pojišťovna nehradí v případě komplexní lázeňské péče:

Služba

Výše příplatku

Jednolůžkový pokoj750 CZK / den
Dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu 1200 CZK / den
Doplatek za ubytování500 CZK / den
Doplatek za stravování 300 CZK / den
Parkovné 500 CZK / den
Lázeňský poplatek50 CZK / den

Lázeňská péče doporučená lékařem jako nezbytná součást léčebného procesu se dělí na komplexní lázeňskou péči (KLP), plně hrazenou zdravotní pojišťovnou, a příspěvkovou lázeňskou péči (PLP), částečně hrazenou. Léčebný pobyt můžete absolvovat jako host-samoplátce, nebo prostřednictvím zdravotní pojišťovny (ZP), jako součást potřebné zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění. Vaše možnosti jsou následující:

Lázeňskou péči předepsanou lékařem jako součást léčebného procesu lze z hlediska pojišťovny rozdělit na 2 druhy:

Komplexní lázeňskou péči (plně hrazenou zdravotní pojišťovnou) a příspěvkovou lázeňskou péči (částečně hrazenou zdravotní pojišťovnou).

Lázeňskou péči je možné absolvovat též jako samoplátce (všechny náklady na léčebný pobyt hradí pacient).

Komplexní lázeňská péče (KLP)

V rámci komplexní lázeňské péče hradí pojišťovna pacientovi náklady na vyšetření, léčení, ubytování a stravování. Lázeňský lékař vystavuje pacientovi po dobu trvání léčby pracovní neschopnost.
Léčba obsahuje lékařskou a sesterskou péči, léčebné procedury a léky na interkurentní onemocnění. Léky, které pacient užíval před odjezdem do lázní, je nutné mít s sebou v dostatečném množství na celou dobu lázeňského pobytu.
Návrh na komplexní lázeňskou léčbu vystavuje ošetřující lékař na doporučení odborného lékaře a po dohodě s pacientem uvádí podle diagnózy i požadované lázeňské zařízení. Návrh schvaluje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny. Pojišťovna pak vše odesílá do lázeňského zařízení. K nástupu lázeňské léčby vyzývá pacienta lázeňské zařízení, které též určuje podle stupně naléhavosti termín léčby (obvykle do 3 měsíců). Termín léčení je závazný. Lze jej změnit jen ze závažných důvodů, které je nutné lázeňskému zařízení s dostatečným předstihem sdělit.

Příspěvková lázeňská péče (PLP)

V případě příspěvkové lázeňské péče hradí zdravotní pojišťovna pacientovi vyšetření a léčení v lázních v plné výši. Náklady na ubytování,  stravování a dopravu do lázní si však pacienti hradí sami. Na dobu léčby také nemají nárok na pracovní neschopnost, ale čerpají dovolenou. Návrh na léčbu vystavuje ošetřující lékař a po dohodě s pacientem do něj uvádí požadované léčebné zařízení a následně posílá k ověření a potvrzení reviznímu lékaři zdravotní pojišťovny. Pokud je návrh schválen, dostane jej pacient zpět a termín nástupu léčby si s určeným lázeňským zařízením vyřizuje sám (nejpozději však do 6 měsíců od data vystavení návrhu). Lázeňské léčení zahrnuje stejnou skladbu služeb jako v případě Komplexní lázeňské péče.

Neváhejte se na nás obrátit, rádi pro Vás vypočítáme cenu.

Indikace, které léčíme

I / 1Zhoubné nádory
III / 2Stavy po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s post resekční symptomatologií endoskopicky ověřenou.
III / 3 Crohnova nemoc. Colitis ulceroza.
III / 5

Stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozu a lithiazu žlučových cest – pooperační pankreatitidocholangoitis, ikterus, instrumentace žlučových cest, endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie (ercp)./ stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.

III / 6

Stavy po akutní hepatitis jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékovém i vlivem práce)./ chronická hepatitis s přetrváváním pozitivity markerů./ asociovaná autoimunní hepatitis./ primární biliární cirhóza.

III / 7Stavy po resekčních výkonech a transplantacích jater nebo operacích a transplantacích pankreatu.
III / 8Stavy po akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis./ prokázaná chronická pankreatitis.
IV / 1Diabetes mellitus.
VI / 2

Polyneuropatie s paretickými projevy.

VI / 3Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.
VI / 4

Zánětlivé nemoci centrálního nervstva: stavy po meningoencefalitis, encefalitis, encefalomyelitis a myelitis, stavy po encefalomyelopolyradi-kuloneuritis, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.

VI / 7Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi.
VI / 8

Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.

VI / 9 Syringomyelie s paretickými projevy.
VI / 10Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo plné nezávislosti a soběstačnosti.
VI / 11

Parkinsonova nemoc. (netýká se parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.)

VII / 1Revmatoidní artritis i. Až iv. Stadia hodnocení revmatoidní artritis včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
VII / 2Ankylozující spondylitis (bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.
VII / 3Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče, reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní – parainfekční)./ sekundární artitis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
VII / 4

Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče./ difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).

VII / 5Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy./ kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.
VII / 6 

 Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání).

VII / 7 Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.
VII / 8 Artrózy v ostatních lokalizacích. /artropatie.
VII / 9 Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.
VII / 10

Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.

VII / 11Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit