Moderní hotel, moderní způsob dopravy

Moderní hotel, moderní způsob dopravy

  • Hotel Imperial
#historie
MODERNÍ HOTEL, MODERNÍ ZPŮSOB DOPRAVY

Náročnější kopcovitý terén kolem Imperialu si ale v době jeho vzniku žádal modernější způsob přepravy hostů než koňskými hotelovými omnibusy. Díky vlivu lorda Westburryho se podařilo prosadit stavbu dvou lanových drah, které realizoval spolu s výstavbou silnice již jmenovaný Alfred Schwalb. Aby nemusel skupovat další pozemky a asanovat řadu domů, naplánoval lanovku celou v tunelu. Městská rada projekt podpořila, protože nenarušoval vzhled romantického návrší nedaleko Vřídla.

Projektu se ujal známý švýcarský stavitel Emil Strub, další odborníci přijeli z Itálie a v prosinci 1905 byla na Divadelním náměstí zahájena výstavba. Tunel skalním masivem byl ražen současně shora od silnice nad Nebozízkem.

Celá 127 metrů dlouhá trasa lanovky byla jednokolejná s výhybnou uprostřed. Provoz od 10. května 1907 zajišťovaly Karlovarské elektrické lanové dráhy dvěma dřevěnými vozy s otevřenými plošinami. Tehdy fungovala lanovka jen v létě. V nezměněné podobě jezdila až do roku 1955. Poté rozhodl její nový majitel (Dopravní podnik města Karlovy Vary) o rekonstrukci. Během ní bylo vyměněno celé strojní zařízení. Vozy zůstaly původní až do roku 1961, kdy byly jejich dřevěné skříně nahrazeny celokovovými. Během další generální rekonstrukce ukončené v roce 1987 byl opraven tunel a dodány nové vozy. Od té doby je Lanová dráha Imperial jako součást karlovarské městské hromadné dopravy v provozu v 15minutových intervalech po celý den.

Druhá lanovka byla uvedena do provozu jen pár dnů před otevřením velkohotelu Imperial v červnu 1912. Měřila 126 metrů a její maximální sklon dosahoval rekordních 570 promile. Tato povrchová lanovka přežila sice obě světové války, ale v roce 1959 byla pro špatný technický stav zrušena.

REZERVACE