Informace pro klienty zdravotních pojišťoven
Informace pro klienty zdravotních pojišťoven

Informace pro klienty zdravotních pojišťoven

Lázeňská péče

Lázeňskou péči předepsanou lékařem jako součást léčebného procesu lze z hlediska pojišťovny rozdělit na 2 druhy:

Komplexní lázeňskou péči (plně hrazenou zdravotní pojišťovnou)a příspěvkovou lázeňskou péči (částečně hrazenou zdravotní pojišťovnou).

Lázeňskou péči je možné absolvovat též jako samoplátce (všechny náklady na léčebný pobyt hradí pacient).

 • Komplexní lázeňská péče (KLP)

V rámci komplexní lázeňské péče hradí pojišťovna pacientovi náklady na vyšetření, léčení, ubytování a stravování. Lázeňský lékař vystavuje pacientovi po dobu trvání léčby pracovní neschopnost.

Léčba obsahuje lékařskou a sesterskou péči, léčebné procedury a léky na interkurentní onemocnění. Léky, které pacient užíval před odjezdem do lázní, je nutné mít s sebou v dostatečném množství na celou dobu lázeňského pobytu.

Návrh na komplexní lázeňskou léčbu vystavuje ošetřující lékař na doporučení odborného lékaře a po dohodě s pacientem uvádí podle diagnózy i požadované lázeňské zařízení. Návrh schvaluje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny. Pojišťovna pak vše odesílá do lázeňského zařízení. K nástupu lázeňské léčby vyzývá pacienta lázeňské zařízení, které též určuje podle stupně naléhavosti termín léčby (obvykle do 3 měsíců). Termín léčení je závazný. Lze jej změnit jen ze závažných důvodů, které je nutné lázeňskému zařízení s dostatečným předstihem sdělit.

Dle dostupné kapacity je možné zarezervovat Komplexní lázeňskou péči bez příplatků

– pro informaci o aktuální dostupnosti prosím kontaktujte naše

rezervační oddělení +420353207113.

V případě zájmu Vašeho partnera / partnerky nabízíme tradiční karlovarský léčebný pobyt (Komplexní lázeňskou péči Premium) s exkluzivní slevou 50 %.

 

 • Příspěvková lázeňská péče (PLP)

V případě příspěvkové lázeňské péče hradí zdravotní pojišťovna pacientovi vyšetření a léčení v lázních v plné výši. Náklady na ubytování a stravování a dopravu do lázní si však pacienti hradí sami. Na dobu léčby také nemají nárok na pracovní neschopnost, ale čerpají dovolenou. Návrh na léčbu vystavuje ošetřující lékař a po dohodě s pacientem do něj uvádí požadované léčebné zařízení a následně posílá k ověření a potvrzení reviznímu lékaři zdravotní pojišťovny. Pokud je návrh schválen, dostane jej pacient zpět a termín nástupu léčby si s určeným lázeňským zařízením vyřizuje sám (nejpozději však do 6 měsíců od data vystavení návrhu). Lázeňské léčení zahrnuje stejnou skladbu služeb jako v případě Komplexní lázeňské péče.

Co pojišťovna nehradí v případě komplexní lázeňské péče:

SlužbaVýše příplatku

Jednolůžkový pokoj 

900 CZK/den

Parkovné

200 CZK/den

Doplatek za ubytování

600 CZK/den

Doplatek za stravování

400 CZK/den

Poplatek z pobytu

  21 CZK/den
Pixmac000087249926.jpg
Pixmac000066192773.jpg
Indikace a kontraindikace lázeňské léčby

INDIKACE KARLOVARSKÉ LÁZEŇSKÉ LÉČBY

Komplexní karlovarská léčba je určena pro nemocné, trpící především těmito potížemi:

 • Nemoci trávicího ústrojí

          vředová nemoc žaludku a dvanácterníku, střevní poruchy,

          stavy po operacích střev, žaludku, žlučníku,

          chronická onemocnění jater, žlučníku, slinivky břišní a střev

 • Nemoci metabolické

          cukrovka, obezita, poruchy metabolismu tuků, dna

 • Nemoci pohybového ústrojí

          degenerativní poruchy páteře a velkých kloubů

 • Nemoci onkologické

          Ca žaludku, tlustého střeva, rectosigmatu, recta, řiti, prsu

          (po ukončení komplexní protinádorové léčby

          bez klinických známek aktivity)

 • Nemoci nervové

          Polyneuropatie, kořenové syndromy s iritačně

          –zánikovým syndromem, zánětlivé nemoci centrálního nervstva,

          roztroušená skleróza v remisi, nervosvalová onemocnění,

          syringomyelie, dětská mozková obrna, Parkinsonova nemoc

U dalších onemocnění je karlovarská minerální voda vhodným

přírodním léčivým zdrojem (PLZ):

 • Nemoci oběhového ústrojí

          přírodní minerální voda uhličitá, přírodní zdroj oxidu uhličitého, atd.

 • Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

          přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda

          hydrogenuhličitano-sodná, atd.

 

KONTRAINDIKACE KARLOVARSKÉ LÁZEŇSKÉ LÉČBY

I lázeňská léčba, stejně jako jiné léčebné postupy,

může na některé choroby působit spíše negativně.

Obecně lze říci, že v Karlových Varech jsou to:

 • Akutní infekční a přenosné choroby,
 • Epilepsie,
 • Závislost na alkoholu,
 • Závislost na návykových látkách,
 • Těhotenství,
 • Krvácivé stavy,
 • Těžké duševní poruchy,
 • Parazitární choroby,
 • Klinické známky oběhového selhání,
 • Stavy po hluboké trombóze, stavy po povrchové tromboflebitidě,
 • Kachexie,
 • Zhoubné nádory,
 • Inkontinence moči a stolice.

SEZNAM POJIŠŤOVEN, SE KTERÝMI SPOLUPRACUJEME: 

 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

 • Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

 • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

REZERVACE